Blog

Era outsourcingu

Era outsourcingu

Obecne stulecie przynosi ogromne zmiany w zakresie dotychczasowego patrzenia na zarządzanie przedsiębiorstwem, jego zasobami oraz podziałem wykonywanej pracy. Współczesne biznesy coraz częściej zlecają wykonywanie szeregu zadań zewnętrznym partnerom, zamiast tworzyć centralne jednostki odpowiedzialne na przykład za marketing, obsługę techniczną, działy teleinformacyjne, czy nawet usługi sprzątające. Skupianie się na głównej części swojego biznesu i decentralizacja pozostałych jest główną wizytówką przedsiębiorstwa XXI wieku. Witamy w erze outsourcingu!


Czym jest outsourcing, czyli korzystanie ze źródeł zewnętrznych

Outsourcing, według encyklopedii ekonomicznej, jest skrótem z anglojęzycznego „outside-resource-using”, co w tłumaczeniu na polski oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Głównym celem i zadaniem outsourcingu jest wydzielenie ze struktury firmy niektórych realizowanych do tej pory samodzielnie funkcji i zlecenie ich podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu, jak wspomniano we wstępie, przedsiębiorca ma możliwość skupienia się na kluczowych celach swojej organizacji.

Za ojca współczesnego outsourcingu uważany jest Henry Ford, który w latach 20-tych zeszłego wieku produkował samochody ogólnodostępne dla ówczesnej klasy średniej.

Ford zwykł mawiać, że: „Jeżeli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja, to nie ma sensu, abyśmy robili to sami”.

Po raz pierwszy pojęcie outsourcingu zostało użyte dopiero 50 lat później i początkowo było rozpatrywane głównie w strategii zaopatrzeniowej, stosowanej w branży motoryzacyjnej. Dopiero końcówka minionego tysiąclecia wyprowadziła outsourcing „na salony” i właśnie wtedy stał się on ogólnie stosowanym terminem, opisującym strategię przekazywania konkretnych funkcji zewnętrznym podmiotom.


Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić, a na pewno to zrobimy

Era outsourcingu

Prawdziwy rozkwit współczesnego outsourcingu przypada na ostatnią dekadę, gdy popularność zaczął zdobywać offshore outsourcing (w skrócie offshoring), w czasie gdy światowa gospodarka zaczęła obserwować zjawisko przenoszenia części działalności przedsiębiorstwo za granicę, głównie w celi redukcji kosztów operacyjnych.

We współczesnej erze korzystania z zewnętrznych zasobów, outsourcować można tak naprawdę każdy rodzaj usługi, która jeszcze kilkanaście lat temu ciążyła na barkach i finansach przedsiębiorstwa. Trzy podstawowe grupy tychże usług dzielą się na outsourcing z zakresu informatyki, operacji pomocniczych oraz logistyki.

Współczesne przedsiębiorstwa nie outsourcują już tylko i wyłącznie księgowości, IT i obsługi klientów, ale również cały proces rekrutacji i zatrudniania pracowników. Analizując profil zatrudnienia działających w dużych polskich miastach korporacji, bardzo szybko okazuje się, że spora grupa pracowników jest tak naprawdę „outsourcowana” do wykonywania powierzonych obowiązków. Takie rozwiązanie pozwala na o wiele bardziej elastyczne zarządzanie personelem i jego zwiększanie lub zmniejszanie w razie potrzeby.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie najpopularniejszych obszarów outsourcingu w podziale na trzy główne grupy:

Outsourcing informatyczny

Outsourcing pomocniczy

Outsourcing logistyczny

Rozwój aplikacji

Zakupy

Leasing

Naprawy i konserwacja sprzętu

Konsulting

Spedycja – kontrola

i pośrednictwo

Przetwarzanie danych

Obsługa klienta

Prowadzenie bazy pojazdów

Tworzenie oprogramowania

Rekrutacja pracowników

Zarządzanie siecią

Reklama, telemarketing

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Trocki, Outsourcing. PWE 2001


A może Co-sourcing oraz netsourcing?

Era outsourcingu

Dynamiczny rozwój usług w erze outsourcingu doprowadził do rozwoju nowych dziedzin, wśród których znajduje się między innymi co-sourcing, w którym oddziaływanie pomiędzy dostawcą i odbiorcą jest silniejsze niż w przypadku zwykłego outsourcingu, oraz netsourcing, gdzie usługi dostarczane są poprzez Internet.

W zakresie co-sourcingu jedna firma „wypożycza” swoich wyspecjalizowanych pracowników do obsługi zlecenia, nie musząc obawiać się o ich potencjalną utratę. Netsourcing wykorzystuje natomiast możliwości współczesnej sieci internetowej dając przedsiębiorstwom dostęp do usług, serwerów i mocy internetowej zdalnie, bez konieczności posiada własnego zaplecza technologicznego.


Jak daleko możemy posunąć się w erze outsourcingu

Era outsourcingu pokrywa się wyraźnie z erą używania vs posiadania, w której stawia się na abonamentowy dostęp do usług i produktów zamiast na ich fizyczne nabycie. Kierunek ten widać doskonale w branży korzystania z zewnętrznych zasobów. W momencie gdy outsourcuje się już praktycznie wszystko, w tym ludzi, można odważnie założyć, że outsourcing nie ma przed sobą żadnych ograniczeń. Jesteś zainteresowany outsourcingiem usług call center? Poznaj ofertę VoiceConnect!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *